Kayyum Ne Demektir?

Kayyum son zamanlarda sıklıkla duyulan bir terim olarak farklı iş fikirleri ile ilgilenenlerin de merak ettiği meslek olarak gündemde yer almaktadır. Kayyumluk, devletin özel ya da kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şirket benzeri yerlere atanan:

  • İşlerin yürütülmesini,
  • Faaliyetlerin denetlenmesini,
  • Mali kontrolün yapılmasını bir vasi olarak gerçekleştiren kişilere denilmekte ve kayyum ne demektir denildiğinde ise genellikle bu şekilde ifade edilmektedir.

Kayyumlar, görev yetkilerini direkt olarak devletten almakta ve isteğe bağlı olarak göreve çıkamamaktadır. Bu durumun istisnası olarak ise iflas durumunda kurumun isteğine bağlı olarak talep edilen kayyum ataması olarak gösterilebilmektedir.  

Kayyum Neden Atanır?

Kayyumlar özel ya da kamu kuruluşlarına atanmakla birlikte hangi durumlarda atandığı merak edilen bir meslek olarak yeni iş fikirleri arayanlar tarafından yakından takip edilmektedir. Şirketlerin, firmaların ve kuruluşlara kayyum atanması bazı suç ve cezai işlem gerektiren faaliyetlerin yapılmasına bağlı olarak ortaya çıkmakta ve bu durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Şirket sahibinin şirketin başından zorunlu haller ile uzaklaşması ve (ölüm, hapis, vs.) mirasçıların ya da ortakların bulunmaması,
  • Kamu kurumlarında zimmete para geçirme durumunda,
  • Yolsuzluk gibi suçlarda,
  • Şirketin iflas durumlarında kayyum atanmaları sıklıkla görülmekte ve şirkette bu süre zarfında işlerin yürütülmesi için görev yapmaktadır.

Bu sebeple kayyum ne demektir sorusu bu durumda yukarıdaki durumlarda yer alan vasilik görevi olarak tanımlanmaktadır.

Kayyumun Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Kayyumlar çoğu zaman devletin görevlendirmesi ile göreve çıkmakla birlikte şirket iflası durumlarında isteğe bağlı olarak da atanmaktadır. Şirketlerin kayyum atandıktan sonraki süreçte faaliyetlerini yerine getirmesi beklenmektedir. Bu yürütme işlemi sırasında ise kayyumlar görev ve yetkilerini kullanmakta olup özellikle iş fikirleri elde etmek isteyenler tarafından merak edilmektedir. Bu göre ve yetkiler şu şekildedir:

  • Şirket faaliyetlerini yürütmek,
  • Şirket malvarlığını yönetmek,
  • Şirketin yasal süreçlerinde yetkili olmak gibi farklı yürütme görevleri kayyumlar tarafında gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple kayyum ne demektir sorusuna verilen cevaplardır.

Kayyumların yetkileri ise kanunda yer alan maddelere göre bu yürütme işlemlerini devlet adına yapmak şeklinde yer almaktadır.

 

Leave a Reply